شب ...

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند رنگ عوض می کنند
با شب بمان گرچه تاریک است اما همیشه یک رنگ است ...
دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 8 بازدید