اگر شما زنی را تا نقطۀ جنون دوست بدارید ،او هم به همان مجنون تبدیل خواهد شد.

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد

درد من حصار برکه نیست درد من زیستن در میان ماهیانی است که فکر دریا هم به ذهنشان خطور نکرده است...

وثوق

خدا كند اين حرفت صحت علمي و احساسي داشته باشد